PIT-O – ulgi i odliczenia w zeznaniu podatkowym w 2024 r.

Załącznik PIT-O jest skierowany do podatników korzystających z ulg i odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT-O należy wypełniać i składać w 2024 r. równocześnie z zeznaniem.

Wysokość wydatków podlegających odliczeniu od dochodu lub od podatku ustalana jest na podstawie wykazanych dokumentów stwierdzających o ich poniesieniu. Dokumenty te są wskazane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w innych odrębnychKiedy wypełnić formularz załącznik PIT O i do czego służy ta deklaracja? Nowa usługa Twój e-pit Format ustawach. Warto przechowywać dowody do czasu upływu okresu przedawnienia zeznania podatkowego.

Kogo może dotyczyć PIT-O

Osoby, które mogą w 2024 r. wypełnić i złożyć załącznik to podatnicy rozliczający się z deklaracji PIT-37 i korzystający z pewnych odliczeń:

  • Darowizn na cele pożytku publicznego, kultur religijnego lub darowizny na cele krwiodawstwa.
  • Darowizn na cel charytatywny lub opiekuńczy na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych.
  • Wydatków przeznaczonych na cele rehabilitacyjne oraz inne cele ułatwiające wykonywanie codziennych czynności życiowych.
  • Dokonanych zwrotów w roku podatkowym z pobranych świadczeń, które zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochody, jeżeli nie zostały wcześniej potrącone przez płatnika.
  • Kosztów na korzystanie z sieci internetowej w wysokości nie większej w danym roku podatkowym niż 760 złotych.
  • Zapłaconych składek na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego IZKE (za rok podatkowy).
  • Wydatki przeznaczone na zakup nowych technologii.
  • Wydatki przeznaczone do kształcenia uczniów oraz zatrudnienie mające na celu przygotowanie do zawodu.
  • Opłacone składki ZUS z umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną.
  • Związanych z tytułem ulgi prorodzinnej lub ulgi abolicyjnej.

Rozliczenie wraz z małżonkiem

Rozlicznie jest możliwe wspólnie lub każdy oddzielnie. Jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem to należy w 2024 r. złożyć jeden PIT-0 oraz wypełnić odpowiednie pozycję odnoszące się do korzystnych ulg. W przypadku składania oddzielnie rozliczenia, każdy z małżonków dołącza własny PIT-O do swojego zeznania podatkowego.

Dobry program do PIT 2023 pomoże wybrać ulgi i odliczenia od podatku i od dochodu w rocznym rozliczeniu podatkowym 2024.

Więcej niż dwie darowizny

W przypadku dokonania więcej niż dwie różne darowizny, trzeba skorzystać z dodatkowego formularza PIT-O, ponieważ dane nie zmieszczą się na jednym egzemplarzu. Należy uzupełnić informację na nim takie jak: NIP własny i małżonka, kwotę darowizny oraz dane kolejnego podmioty obdarowanego. Trzeba pamiętać, aby ponumerować kolejne egzemplarze załączników.

Opodatkowanie łączne, a opodatkowanie indywidualne

Gdy mamy do czynienia z łącznym opodatkowaniem dochodów małżonków, wówczas należy złożyć wspólny załącznik PIT-O. W przypadku korzystania z odliczeń przez męża i żonę należy wypełnić obie Twój e-pit za 2023 dla podatników podatku dochodowego składających w roku 2024 deklarację PIT-37 pozycje – podatnik i małżonek. Jednak jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody w sposób indywidualny, to załącznik PIT-O wypełnia się i dołącza do zeznania podatnik korzystający z odliczeń.

Wielkość odliczenia

Gdy mamy do czynienia z ulgami odliczanymi od dochodu to ich wspólna wartość nie może przekroczyć wartości dochodu po odliczeniu składek ZUS oraz strat. W przypadku ulgi odliczanej od podatku łączna wartość nie może przekroczyć kwoty od podatku, która należy zapłacić po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zobacz jak w 2024 działa odliczenie IKZE w pit 37.