Odliczenie wpłat na IKZE 2023 w deklaracji PIT 37

Rozliczenia podatku za rok odliczeniu 2023 od podstawy opodatkowania polegają wszystkie kwoty wpłat przeznaczone na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W dzisiejszych czasach każdy może sobie oszczędzać na emeryturę korzystając z dwóch sposobów, oprócz tradycyjnych składek ZUS. Indywidualne Konto Emerytalne IKE pozwala na wypłacenie środków zwolnionych z podatku dochodowego, po osiągnięciu określonego wieku.

Rozliczenie PIT 37 w programie Pit Format. Pamiętaj o skorzystaniu z ulgi IKZE. Dowiedz się co to jest i czy przysługuje ci taka ulga.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE wypłaty polegają w chwili uznaniu ich za przychód, czyli stają się podstawą do naliczenie podatku. Podatnik jednak ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek, wpłacanych już w roku ich uiszczenia. Ulga tego typu ma swoje plusy, pozwala na wcześniejszą realizację kwoty zwrotu z własnego podatku. Minusem natomiast jest możliwość, że podatnik nie będzie miał tak dużej sumy przychodów, aby móc skorzystać z ulgi w pełnym jej zakresie.

Zasady funkcjonowanie IKZE

IKZE ogólnie rzecz biorąc pozwala odkładać pieniądze na emeryturę. Niezwykle ułatwia oszczędzanie i przysługuje osobom od 16 roku życia. Jedna osoba musi korzystać z jednego konta. Oprócz tego musi ustalić wcześniej wysokość i częstotliwość swoich wpłat. Zebrane środki może wypłacić w wieku 65 lat. Istnieje jeden warunek, który mówi o tym, że wpłaty muszą być dokonywane przez minimum 5 lat kalendarzowych. W przypadku śmierci osoba mającej konto IKZE pieniądze są automatycznie przekazywane na jego konto. Oszczędności w takim przypadku są opodatkowane 10% zryczałtowanej stawki podatku.

Kto może skorzystać z IKZE?

Odliczenie ulgi z IKZE można dokonywać od podstawy opodatkowania, czyli mogą z niej skorzystać podatnicy rozliczający się:

  • Na ogólnych regułach według skali podatkowej ( w rozliczeniu PIT-37 i PIT-36),
  • Ryczałtem ewidencjonowanym (PIT 28),
  • IKZE 2024 - zanim złożysz zeznanie podatkowe PIT 2023, zobacz czy skorzystałeś z wszystkich ulg, które Ci przysługują
  • Liniowo (19% podatku i PIT 36L).

Natomiast nie mogą odliczyć wydatków na IKZE osoby, które:

  • Stosują kartę podatkową (PIT-16A),
  • Rozliczają dochody z giełdy oraz innych przychodów kapitałowych na PIT 38,
  • Rozliczają przychody, które są opodatkowywane ryczałtowo umowy (np. umowa zlecenie do 200 złotych),
  • Złożyły deklaracje z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT 39).