Ulga rehabilitacyjna w PIT 2023

Ogólnie za ulgę rehabilitacyjną rozumie się odliczenie od uzyskanego dochodu kwoty przeznaczanej na cele rehabilitacyjne oraz na cele powiązane z ułatwianiem wykonywania codziennych czynności życiowych. W pit 37 2023 ulga jest możliwa do wykorzystania dla osób niepełnosprawnych oraz przez osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne w rozliczeniu 2023 PIT-37.

Rodzaje odliczeń ulgi

Można wyodrębnić dwa rodzaje odliczeń na ulgę rehabilitacyjną:

  • odliczenia limitowane kwotowo (ulga przysługuje do podanej wartości np. 5000 złotych, w przypadku poniesienia wyższych wydatków nie można tej kwoty odliczyć)Dowiedz się jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej oraz komu i ile przysługuje ulgi rehabilitacyjnej
  • odliczenia nielimitowane (jaką kwotę się wydało, taką można odliczyć).

Limity wydatków

Wydatki, które można odliczać kwotowo nie mogą przekraczać pewnego limitu. Do takich wydatków zaliczymy opłacenie przewodników zwłaszcza dla osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz dla osób wykazujących niepełnosprawność narządu ruchu zaliczoną do I grupy inwalidztwa. Wówczas kwota nie może przekroczyć 2280 złotych.

Utrzymanie psa

Kolejnym wydatkiem jest utrzymanie psa asystującego przez osoby niewidome i niedowidzące z I i II grupy inwalidztwa oraz osoby ze stwierdzą niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa. Kwota nie może w tym przypadku przekroczyć również za 2023 rok 2280 złotych.

Wydatki na samochód

Ostatnim z uwzględnionych wydatków są pieniądze wydawane na samochód. Korzystanie z samochodu osobowego, będącego własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I oraz II grupy inwalidztwa lub podatnika, który utrzymuje niepełnosprawnego z I lub II grupy inwalidztwa lub też utrzymujący dzieci niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku 16 lat, w celu przewozu osób na zabiegi rehabilitacyjne lub lecznicze. Wydatek na samochód może osiągać maksymalnie 2280 złotych.

Ulgi podatkowe w 2023 roku - dobry program PIT Format 2023 podpowiada odpisy, ulgi i odliczenia

Ulga na leki

To jedna z ulg, które możesz odliczyć, jeśli masz dobry program PIT 2023 Dodatkowo prowadzona jest ulga na leki, czyli na zakup potrzebnych lekarstw. Odliczenie na leki za 2023 pochodzi z różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami w jednym miesiącu, a kwotą 100 złotych. Z odliczenia mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, którym lekarz specjalista przepisał wskazane leki (dokument stanowi tu recepta lub karta pacjenta i faktura).