Załącznik PIT D – odliczenie wydatków na cele mieszkaniowe w 2023

Załącznik PIT D wiąże się z wydatkami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe. Odnosi się do deklaracji PIT 36, Pit 37 lub PIT 28 za rok 2023. Interesujący dobry program do rozliczeń rocznych, do składania rocznych zeznań podatkowych znajdziesz tutaj: www.pit-37-2018.pl.

Darmowy program PIT 2024 - rozliczenie formularza zeznania podatkowego PIT 37 wraz z załącznikiem PIT D

Formularz ten mogą złożyć osoby, które w roku podatkowym złożyły zeznanie podatkowe na deklaracji PIT 36, PIT 37 lub PIT 28 i korzystały z wymienionych ulg:

  • Odnośnie spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki mieszkaniowego/mieszkaniowej udzielonej podatnikowi w latach 2002-2006.
  • Odnośnie spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki udzielonego/udzielonej podatnikowi na kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę tych kredytów (refinansowanie kredytu).
  • Odnośnie spłaty (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy. Warunkiem jest otrzymanie jej w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe w brzmieniu obowiązującym w tych latach.
  • Odnośnie kontynuacji systematycznego gromadzenia oszczędności, na jednym rachunku oraz w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
  • Odnośnie lat ubiegłych na cele mieszkaniowe (może być remont lub modernizacja mieszkania), jeżeli wydatki te nie odnalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata oraz gdy nie nastąpiło przedawnienie prawa do korzystania z takich ulg.

Dodatkowo podczas pierwszego korzystania z ulgi odsetkowej należy wypełnić oświadczenie PIT 2K i dołączyć je do zeznania z załącznikiem PIT D.

Złożenie załącznika PIT D wspólnie z małżonkiem

Załącznik PIT D jest niezależny od tego czy rozliczasz podatki za rok 2023 samodzielnie czy wspólnie z małżonkiem. Należy wówczas złożyć jeden załącznik PIT D przez jednego z małżonków. Wybór, który z małżonków składa załącznik PIT D zależy od decyzji małżonków. Prawo do ulgi przysługuje obojgu małżonkom niezależnie od tego, który z nich dokonuje odliczenia. Darmowy program PIT łatwo umożliwia skorzystanie z dowolnego rozwiązania.

PIT D składamy razem z zeznaniem podatkowym

Rozliczenie PIT za darmo z wszystkimi ulgami, pobierz najlepszy program rozliczeniowy PIT Format 2023Załącznik trzeba dołączyć wraz do zeznania składanego przez jednego z małżonków (PIT 37, PIT 36 lub PIT 28) lub do wspólnego zeznania małżonków (PIT 37 lub PIT 36). Niewłaściwe jest, jeżeli podatnik najpierw nabył prawo do ulgi odsetkowej, później wziął ślub, a z ulgi korzysta jego małżonek. W tym przypadku odliczenie jest przysługiwanie wyłącznie podatnikowi. Gdy mamy do czynienia z orzekniętą przez sąd separacją małżonków, wówczas każdy z nich powinien samodzielnie Twój e-pit Ministerstwa finansów - szybkie rozliczenie online deklaracji PIT 37 za 2023 rok z załącznikiem PIT D złożyć PIT D.

Co gdy składamy więcej deklaracji?

Podczas wypełnianiu więcej niż jednej deklaracji np. PIT 36 i PIT 28 należy złożyć jeden egzemplarz załącznika PIT D 2023. Samodzielnie można zdecydować, która deklarację się wybiera i w jakim zakresie daną ulgę rozlicza.

Odliczenia od podatku z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych

Kwota przysługujących odliczeń od podatku z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych, która nie została pokryta w podatku obliczonym z dany rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach.

Odliczenia w kolejnych latach

Należy pamiętać, że chodzi o kwotę odliczeń od podatku, a nie odliczeń od dochodu z PIT-37 2023. W kolejnych latach można odliczać, zatem kwotę nieuwzględniona w tym roku na kontynuacje gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym z jednym banku zajmującym się prowadzeniem kasy mieszkaniowej.

Rozliczenie roczne PIT 2023, pobierz darmowy program PIT FORMAT 2023 i rozlicz swoje podatki bez wizyty w urzędzie skarbowym